Bohové

Ze samotné podstaty magie ve vesmíru vznikly dvě bytosti. Muž a žena. Arton a Elkyriel - první bohové.

Začali sbírat kousky hmoty ze všech koutů vesmíru a stvořili si svět, na kterém by mohli žít. Ale samotným se jim zdál příliš opuštěný. Z magie tedy stvořili další bytosti sobě podobné.
Byli jimi Rameson, Níanen, Terlena a Valkeina. Každý měl obrovské schopnosti podle toho, z jakého druhu magie vznikl. Rameson měl ruce plné ohně. Začal holou zem tvarovat a pálit, až z hlíny vznikly hory a skály. Když byl tvar hotov, tak zem Níanen svlažila čistou vodou. Vytvořila jezera, řeky a obrovská moře. Na holé zemi poté Terlena zasadila rostliny. Tráva se rozběhla po loukách, stromy vyrostly na kopcích a v údolích. Květiny zbarvily zem. Když přišla na řadu Valkeina, tak se vzduch a vítr rozlétl po kopcích a lukách. Vánek ševelil v korunách stromů a v moři se začaly zvedat vlny. Vdechla zemi život.

Později přišli na svět další bohové. Jedni byli potomky prvorozených bohů, jiní byli stvořeni silnou vírou tvorů na zemi. Praví bohové měli velkou sílu a moc ovládat co potřebovali. Kdežto vírou zrození byly závislí na víře jejich stoupenců. Někteří z nižších bohů se stali vládci astrálních sfér, jiní se usídlili na zemi na nejvyšších horách, nebo v propastech moře.

Původním bohům se říká "Vyšší bohové", později zrozeným "Nižší bohové" Ve Vyšší bohy věří každý, jsou tvůrci země, ale z praktického hlediska většina obyvatel uctívá spíše ty nižší bohy, neboť oni více zasahují do dění světa.

Arton Bůh slunce - Jeho kněží patří k nejvyšším a nejuctívanějším kněžím v Allissei. Nosí na hrudi symbol slunce.

Elkyriel Bohyně noci a hvězd - Nemá žádné chrámy, jejím chrámem je celá noční obloha.

Rameson Bůh ohně

Níanen Bohyně vody

Terlena Bohyně země

Valkeina Bohyně vzduchu

Walner Bůh života - potomek Valkeiny. Dokáže vdechnout život všem tvorům. Vypadá jako stařec v modrém rouše. Neustále se toulá v čase se svou holí. Stojí u narození každého živého tvora a vdechne mu do života nějaký dar.

Lainanté Bohyně smrti - nebo také anděl smrti. Dcera Ramesona s ohnivou vůlí a zlatým drakem. V jejích očích se zračí smutek nad smrtí každého tvora. Má dlouhé tmavé vlasy protkané světlem hvězd. Létá na zlatém drakovi.
Když někdo umírá, přistoupí k němu, vezme ho za ruku a odvede jeho duši z těla. Spolu nasednou na hřbet zlatého draka a vyletí ke hvězdám. Poté zamíří k okraji světa, proletí skrz ledové hory dolů na druhou stranu, do posmrtného života v astrálních sférách.
Její sídlo je na nejvyšší hoře světa, kde má blízko ke hvězdám, které miluje. Stojí tam vysoký černý chrám, celý pokrytý sněhem. Uprostřed chrámu je velký sál, uprostřed hoří vysoký oheň a kolem jsou vysoké a dlouhé police, na kterých stojí křišťálové koule, ze kterých odtéká stříbrná hustá tekutina. Ze všech koulí stékají pramínky dolů na zem a pomalu plynou po podlaze směrem k ohni. Cestou se proplétají a spojují podle toho, jak se propojují osudy jednotlivých lidí. Když tekutina dojde, baňka praskne. Každá tekutina teče jinou rychlostí, podle toho, jak lidé svůj život žijí.

Osud Bůh chaosu - syn Terleny. Bůh, který splétá nitky života, neurčuje všem jejich cestu, jen jim pomáhá dát se správným směrem. Není tedy plným pánem osudu, pouze dává směr, ale konečná rozhodnutí jsou na svobodné vůli.

Čas Bůh řádu - syn Níanen. Z jeho vůle vše stárne a pomalu se hroutí, stejně jako se léčí rány a bolest pomíjí.

Silenciel - bohyně zlodějů, jejím symbolem je netopýr ve stříbrném kruhu se srpkem měsíce v pozadí. Nemá chrámy ani kostely. Jejím panstvím je noc.

Thargal Zlatý - bůh stvořený vírou trpaslíků. Bůh kovářů, kameníků i válečníků. Je zobrazován s obrovským kladivem. Je mu přisouzena vláda ve dne. Často se potlouká v podobě starého trpaslíka po světě a pomáhá kovářům vyrábět nejlepší zbraně, stejně jako pomáhá válečníkům trénovat. Jeho uctívači mají vypálené na těle znamení kladiva.

Sak-yo - bohyně lovců, druidů a hraničářů. Zrodila se z víry skřítků a z jejich vztahu k přírodě. Má velmi blízko k Terleně, která nad ní drží ochrannou ruku. Často ji můžete potkat, jak pobíhá po lesích a užívá si zpěv ptáků a zurčení potoků.

Raevienn - bohyně temných elfů. Vládne stínům, temné magii.

Vyšší démoni

Vládci démonů. Pět nejvyšších démonů, kteří přináší zlo na zemi. Prvním byl Dagrason, který k sobě poté povolal několik dalších a dal jim obrovskou moc, aby jeho jménem ničili co mohou.
Dagrason

Eredox

Axar

Nareth

Grocax