Cechy

Žádost o přijetí - Kdokoliv může přijít a požádat Pána cechu o přijetí. Potom se Pán rozhodne, zda ho přijme. Pokud ano, čeká ho Přijetí.


Přijetí - Slavnostní obřad. Po němž je žadatel přijat do cechu a může zde studovat. Získává titul Žák cechu „Lorten“.

Studium - Délka studia je omezena pouze zasvěcením. Každý studuje podle svých možností a času.

Taronea - Zkouška na konci studia. Po ní získává Lortean titul „Tarleor“.

Zasvěcení - Obřad při kterém student ukončuje oficiálně studium a je mu oficiálně udělen titul Tarleor. Poté může žádat o vyučení na Učitele v konkrétním umění.

Učitelství - Krátké studium na jehož konci se z Tarlora stává učitel toho daného umění po splnění Marteony.

Martonea - Zkouška na konci studia. Po jejím splnění má právo Tarlor nosit titul „Marteor“.

Searela - Slavnostní obřad. Po něm se žadatel stává Učitelem umění.

Mistrovství - Poslední možný stupeň studia u cechu. Oficiální Mistr umění je ovšem pouze jeden. Teprve po jeho smrti nebo odstoupení se volí nový Mistr z dalších absolventů této zkoušky.

Nareela - Zkouška na konci studia po ní získává Marteor titul „Nareal“, ale nepoužívá ho. Prozatimní titul je „Sareal“.

Mastreal - Slavnostní obřad. Po něm se žadatel stává Mistrem umění. Ten se dělá jen pokud není žádný Mistr daného umění.

Po celém světě funguje několik cechů. Jsou to většinou uzavřené společnosti. Každý může patřit pouze k jednomu z cechů. Nikdo nemůže být členem dvou. Je velice těžké stát se členem a být vysvěcen. V každém cechu vyučují jen některá z umění. Člen se je učí jako součást studia, ale někdo cizí tady také může studovat některé z umění. Má to ovšem velice drahé.
Existuje pouze jeden pán cechu a pouze jeden mistr každého umění.

Funkčnost cechu

Cech je skupina lidí studujících stejná nebo podobná umění. Do cechu může být přijat kdokoliv. Každý ovšem může být členem pouze jediného cechu. Pokud je přijat, tak mu musí být oddán. Může studovat i v jiných, ale pouze to, co jsou ochotni naučit cizince. Každý cech má někde hlavní sídlo a potom několik menších budov v jiných městech. Tam je potom pánem cechu Vyšší učitel. Každý cech má také pouze jednoho Pána cechu. On provádí Učitelství a Mistrovství. Zasvěcení může provést i Vyšší učitel.

Stupně v cechu
Žák
Člen cechu
Učitel
Pán cechu

Stupně umění
Student
Učitel
Mistr
Každé umění má tři stupně. Základní, Střední a Nejvyšší.

Tituly před jménem
Lor – žák
Tar – vyučený
Mar – učitel
Sar – čekatel na Mistrovství
Nar-mistr

Cechy a jejich umění

Bojovník - Bylinářství, Léčitelství
Zloděj - Jedu, Neviditelnosti
Alchymista - Bylinářství, Elixíru, Jedu, Léčitelství
Čaroděj - Bylinářství, Slova, Zaklínání
Druid - Zeměpána, Bylinářství, Léčitelství
Kněz - Léčitelství, Slova
Nekromant - Slova, Zaklínání

Další cechy existují taky, ale nemohou existovat oficiálně a proto se neřadí do tohoto seznamu. Například cech vrahů. Už cech Zloděj má co dělat, aby zůstal neodhalen.
Jiné cechy zase nemají tak přísnou hierarchii a existují pouze z nutnosti spolupráce, cech obchodníků, lékařů a podobně.

Mistři

Bylinářství - Znalost bylin - Algeran
Elixíru - Znalost elixírů - Lyrned
Jedu - Znalost jedů - Cherlain
Kamene - Znalost drahokamů - Amornoth
Léčitelství - Umění léčit - Borelain
Neviditelnosti - Umění skrývání - Sneez
Pátračství - Umění stopařství - Rwand
Rychlonožství - Umění rychlého přesunu - Criss
Slova - Umění mocného hlasu - Elgar
Zaklínání - Znalosti zaklínání - Almoran
Zeměpána - Znalost země - Vernalien