Druidové

Druidové jsou služebníci bohyně Terleny. Od počátku věků hledala Terlena mezi elfy takové, kteří by se zavázali přírodu ochraňovat a poznat její úžasné síly, které se skrývají očím ostatních. Měla možnost dát některým sílu a znalosti aby se stali nejmocnějšími ochránci přírody. Ale ona se rozhodla jinak. Věděla, že stejně jako stromy a zvířata, tak i vědomosti musí růst postupně, aby si jich student vážil a dokázal si je utřídit. Proto vybrala lesního elfa, naridelku, pouštního elfa a sněžnou elfku. Každého z nich vodila na místa v přírodě a celá desetiletí je učila všem znalostema dovednostem. Nakonec jim udělila titul Druidové a oni měli putovat světem a hledat další učedníky a šířit své vědomosti dalším ochráncům.

V dnešní době mají druidové pevně stanovený řád. Každý druid má maximálně jednoho učedníka. Existuje druidský koncil, kde se scházejí nejvyšší ze všech osmi oblastí. Není to vždy ten nejmocnější, protože ten už je mnohdy zahloubán do života ve svém prostředí, že ho nějaké rady nezajímají. Nechce opustit svůj les.

Původní čtyři Druidové (píší se s velkým písmenem, protože mají oficiální titul od bohyně, všichni další už se psali s malým písmenem, pokud některého z nich neodměnila svou přízní sama bohyně za jeho služby přírodě) měli pod kontrolou Lesy, vody, pouště a hory. Ale po čase byla potřeba dalšího dělení, kvůli bližšímu zaměření. Druidy se nestali pouze dlouhověcí elfové, ale také národy s kratší délkou života a ti neměli čas učit se dovednostem ve všech oblastech ekosystému.
Druidové lesů se dělí na les, hvozd a bažiny. Druidové vod se dělí na říční a mořské. Nejnáročnější je ovládat moře. Tam je potřeba velká vnitřní síla. Aby druid dokázal ovládat něco tak ohromného a úžasného. Druidové pouští a hor se již dále nedělí.

Po čase se objevil fenomén - městský druid. Jeden z druidů, Slirten, totiž pochopil, že v dnešní době je již město samostatným ekosystémem, plným života a že je také potřeba mít nad ním kontrolu. Některá města jsou již tak velká, že vypadají jako jeden velký samostatný organismus.

Druidský koncil

Lesní druid – Anar Melivan, lesní elf
Druid hvozdů – Dorgan, skřítek
Bažinný druid – Bleivan Nostrosky, ještěrec
Říční druid - Neivanal, člověk
Mořský druid - Saarcanan, naridel
Pouštní druid – Gan-evanes, pouštní elf
Horský druid -  Skalgard, trpaslík
Městský druid - Slirten, člověk

Další druidové

Venancius
Coral, naridelka - nádherná mořská druidka
Borgalan - Jeden za zakladatelů magické univerzity nad Laicinorem.