Historie

Věk prvního slunce
Tento letopočet je počítán od východu prvního slunce stvořeného bohy. Na světě žili elfové a naridelové, žijící ve vzájemném souladu. Země samotná byla rozdělena horami na dvě části Allisseu a Norgoroth. V Norgorothu vládl Dagrason a pod ním žilo mnoho temných démonů a stvoření, která ze srdce, pokud nějaké měla, nenáviděla Allisseany. Ti uměli tvořit, léčit, zpívat a tančit. Oni uměli jen zabíjet a ničit. V této době povstává Dagrason a začíná válka elfů proti nestvůrám.
Dagrason nakonec způsobil výbuch slunce. Kvůli tomu zemřelo mnoho tvorů, elfů hodně ubylo a naridelové zmizeli v mořích.

Letopočty:
11 – Dostaveno první kamenné město elfů Lim-rassile (První brána)
900 – Postaven Erturr
1462 – Sestaven první zákoník Allissei
2547 – Velká bitva o kamenné město
2954 – První lodě plují na jih
3000 – Narodili se mistři Allissei
3268 – Výbuch slunce

Věk hvězd
Přišel Věk hvězd a to byl čas válek a zabíjení. Pád slunce zničil předělové hory a temné stvůry se roztáhly po celém světě. V podzemí se zrodili trpaslíci. Elfové s nestvůrami bojovali, jak se jen dalo. Občas jim pomohli trpaslíci, nebo naridelové, ale jinak to byla zlá doba.

Letopočty:
8 – Probuzení trpaslíků
121 – Narodila se Andriel
182 – Přichází první bitva o Wanahem
192 – Druhá bitva o Wanahem, Andriel umírá
345 – Elkyriel vytváří nové slunce

Věk druhého slunce
Konečně zasáhli bohové a vytvořili nové slunce. Po východu druhého slunce začíná nový věk a stvůry se stáhly zpět do hlubin. V tu dobu přišlo na svět plemeno lidí a vzestup nových ras hobitů gnómů a dalších. Pro kontinent zůstává název Allissea, ale bohužel během věku hvězd zaniká kultura elfů a hlavně naridelů. Nový svět si tvoří vlastní království. Naridelové zůstávají u moří. Původní svět zapadl pod zem a jen někde lze najít trosky a zbytky staré civilizace.

Letopočty:
1 – Poslední stvůry se stahují do hlubin, probouzení lidí a dalších ras
50 – Vznik nových států
214 – Sendor se stává samostatným královstvím
248 – Postavení Ascaronu
519 – Wirlike se stává samostatným královstvím
745 – První osídlování hor trpaslíky
912 – Založen Krestalak (Khresth-all-lakh v trpasličí řeči)
954 – Postavení chrámu bohyně Elkyriel v Ascaronu
987 – Krestalak obsazen nestvůrami
1000 – Založen Dageron
1172 – Krestalak opět dobyt trpaslíky
1235 – Nastupuje Armon I na trůn Sendoru
1248 – Vytvoření Plamene chaosu
1249 – Plamen chaosu přeměněn
1250 – Útok skřetů na Krestalak a zničení města
1251 – První zničení Gorthala
1252 – Trpaslíci se vracejí do Krestalaku a opravují ho
1253 – Armon I umírá
1357 – Založena církev uctívající Ramesona
1435 – Umírá Armon II
1474 – Sestaven nový zákoník Sendoru
1593 – Založení Sicconu
1671 – Zakládání prvních cechů
1738 – Postaven Reston
1847 – Sestaven Obchodní zákoník Sendoru
1870 – Založeno Wirlické knížectví
1890 – Narodil se druid Adelante
1915 – Přílivové vlny zničily Reston
1918 – Začínají opravy Restonu
1920 – Reston opět postaven
2173 – Malá úroda v Sendoru
2175 – Hladomor v Sendoru
2184 – Narodil se Gergon
2204 – Založen řád Parelianských rytířů
2206 - Děj seriálu Quest
2216 – Gergon zakládá novou školu Dan-gitae - školu draka.
2224 – Vznik „Slunce a měsíce“
2229 – Rozepře mezi Sicconem a Ascaronem
2237 – Vznik „Stříbrné zmije“
2239 – Založena zlodějská síť „Spící kobra“
2246 – Založen Nelkar
2255 – Vražda vůdce „Stříbrné zmije“
2256 – Členové „Stříbrné zmije“ vyvražďují zbylé sítě
2266 – Rozpad „Slunce a měsíce“
2268 – Děj Sargelionu
2270 – Nastupuje Andreica na trůn Sendoru
2274 – Silencia zakládá novou síť v Ascaronu a stává se učitelkou umění
2276 – Děj Plamen chaosu
2278 - Děj filmů Dračák.
2280 – Děj Dračího doupěte.