Jazyky

Elfština - Řeč, kterou mluvili elfové od počátku věků. Mluví s ní i temní elfové, mají jen pár svých slov, ale s porozuměním není potíž.


Trpasličtina - Tuto řeč vynalezli trpaslíci během svého vzniku v podzemí. Dodnes s ní mluví, ale převážně mezi sebou. S ostatními národy mluví jedině jejich jazykem.

Cazheria - Touto řečí mluví nekromanti a všechny bytosti sloužící zlu. Hlavně démoni. Nižší formy, jako jsou třeba skřeti mají svou vlastní variantu této řeči, protože nejsou schopní se naučit složitá slova nekromantské řeči.

Severština - Řeč používaná barbary na severu, má mnoho různých nářečí, podle toho, který kmen ji používá. Čím dále od sebe jednotlivé kmeny žijí, tím odlišnější je jejich řeč. Přesto je tam jedno velmi rozšířené nářečí a to se používá při větších setkáních, více kmenů.

Sendorština - Běžná řeč v Sendoru

Merin - Běžná řeč v Merianu

Wirk - Běžná řeč ve Wirlike, je velmi podobná Sendorštině. Pochází ze stejného zdroje. Pouze se po několika letech odlišila.

Ger-ala - Běžná řeč v Gerionaku, přesto pouštní národy mají svá nářečí, která se často tak liší, že není možné poznat, zda je to pořád ta samá řeč. Pro komunikaci při obchodování, se používá tzv. Severská Ger-ala, neboli Obchodní.

Darken - Běžná řeč v Darkenalu, i když se často prolíná s Cazherií, neboť mnoho lidí v Darkenalu mluví plynně oběma jazyky.

Tielkar a Cortaine nemají své vlastní jazyky. V Tielkaru se mluví Wirkem a v Cortaine Merianštinou. Jazyky v Džungli létajících květů nikdo nezkoumal. Žije tam jen několik domorodých kmenů, kde každý mluví svým jazykem a nemají potřebu komunikovat s okolím. Na ostrovech se objevují také nářečí domorodých kmenů. Ale to jen u těch zapadlých v nitru ostrova. Kmeny žijící u pobřeží se naučily severské Gerkštině a Sendorštině. To hlavně díky pirátům, kteří zde obchodují.

PÍSMA

Běžné písmo – vymyšlené lidmi, kteří potřebovali něco snazšího k běžné komunikaci než původní elfí runy. Převzaté po celém světě jako mezinárodní, nejvíce ho zdokonalili hobiti, přestože se nezapřičinili o jeho rozšíření.
Elfí runy – původní písmo Allissei. V dnešní době ho používají elfové a kouzelníci. Význam jednotlivých run se během Věku hvězd změnil, takže v dnešní době je velmi složité luštit texty ze staré Allissei.
Trpasličí runy – hranaté značky trpaslíků, není je skoro nikde vidět.
Nekromantské symboly – používané převážně ve svitcích nekromantů.
Domorodé a barbarské značky – používané pouze na určitých územích.