Allissea

Svět, ve kterém se odehrávají naše dobrodružství z Dračáku, Sargelionu i seriálu Quest.

Mapy   Země   Bohové   Jazyky   Historie   Kalendář   Cechy   Druidové   Zákony   Artefakty   Hrdinové
Astrální sféry   Organizace   Draci   Rejstřík

Svět je plochý a po jeho okraji jsou vysoké hory z ledu. Uvnitř hor je oceán a v něm leží kontinent Allissea.

Ledové hory mají za následek jeden přírodní jev na Allissei. Když za nimi zapadá slunce, tak jeho světlo prochází skrz led a zaplavuje okrajové moře překrásnou modrou září. Za jasných nocí je možné tuto záři vidět z nejzápadnějších krajů Allissei. Stejný úkaz je možné spatřit také při východu slunce, ale není tak jasný, neboť to modré světlo se ztrácí v jasu nadcházejícího dne.

Magickým číslem na Allissei je devítka. Neboť mágové uznávají devět základních sil. Oheň, vodu, vzduch, zemi, smrt, život, řád, chaos a devátý prvek, pojmenovaný jako Nikal. Je zajímavé, že slovo nikal znamená buď rovnováhu, nebo prázdno. Takže tento prvek může obsahovat buď všechny ostatní v rovnováze, nebo žádný z nich, což je také rovnováha. Těmto prvkům odpovídají magické obory.