Organizace

Dan-gitae

Řád, který sídlí v horách nad Laicinorem. Trénují zde lovce nestvůr. Přicházejí sem děti a celý život trénují boj se zbraněmi, holýma rukama, střlebu z luků i kuší a cokoliv, co jim pomůže zlikvidovat libovlného nepřítele. Ovládají také jedy, lektvary, pasti i alchymii.
Lovci mají na hrudníku vytetovaný symbol, podle klanu ze kterého pocházejí. Vyšší lovci mají také na hlavě stříbrný proužek z posvěceného stříbra a nosí symbol lilie. V jiných zemích mají jiné klany a symboly, než v Sendoru. Při příchodu se každý vzdá svého jména a je pouze cvičencem v chrámu. Při zasvěcení dostávají jméno podle dovedností, které trénovali a podle znamení, kterému se zasvětili. (Například Gergon - zasvětil se živlu ohně a trénoval dračí styl boje. Jeho celé jméno zní Ohnivý drak - Gerath dragon, zkráceně Gergon).
Někteří se víc zabývají duchovní silou, než bojem a z nich se stávají mniši řádu. Ale ti většinou necestují tolik po zemích, jako spíš zůstávají v chrámu po celý život a vyučují mladé novice zákonům víry, duchovní síle a fylozofii.

Řád Elwetských kněží

Pojmenovaní podle kněží, kteří přišli do Sendoru z Elwetie. To bylo původní jméno Darknealu, než se zde usídlila temnota a kněží odešli na jih. Jsou to napůl jněží jednotlivých bohů přírody a napůl druidové. Ale víc než o přírodu se starají o božské záležitosti.
Přes hranice přešlo 17 kněží. 4 od každého živlu a jeden představený. Založili své chrámy pro bohy a učili tam nově příchozí síly jednotlivých elemntů. Nosí barevná roucha - červené oheň, modrá voda, bílý vzduch a hnědá země.
U nich se alchymisté učí práci s elementály, druidové získávají poznatky o zemi, a mniši z Dan-gitae se učí práci se základním elementem jejich znamení.

Vojenské oddíly

Zlatá legie - elitní vojenský oddíl královny Sendoru.
Ormelianští rytíři - paladinové.

Zlodějské sítě

Legenda: První velkou zlodějskou sítí byla „Slunce a měsíc“. Byla velice rozšířená a měla obrovskou moc. Po smrti jejího vládce však došlo k rozdělení. Na jeho místo byli totiž dva kandidáti. Měli mezi sebou velké rozepře. Nakonec se rozdělili a vznikly dvě sítě. Slunce a Měsíc. Jeden z nich se rozhodl vyřešit to vraždami a po rozdělení sítí dostala ta jeho přízvisko Rudé slunce. Měsíc toužil po moci a chtěl informace. Proto se jeho členové plížili nocí a dostali jméno Černý měsíc.

Černý měsíc
V čele Černého měsíce je žena. Metody Měsíce jsou mírnější. Většinou vše řeší pomocí výhružek a nátlaku. Jejich silou jsou informace. Má větší zastoupení v Ascaronu než Slunce. Převážná většina členů Měsíce patří ke zlodějskému cechu. Sám vůdce cechu je členem této sítě. Měsíc má rozsáhlé podzemní chodby pod Sicconem a pod Ascaronem. Také v dalších městech se usídluje spíše pod zem.

Rudé slunce
Vůdcem je silný muž. Skoro vše řeší hrotem dýky a násilím. Slunce je nejobávanější síť. Není tolik rozšířena v hlavním městě Ascaronu, protože předchozí král se je pokusil vymítit. Nepovedlo se mu to úplně, ale citelně je oslabil. Slunce se moc neskrývá a síť je to spíše výhružná. Sídlem je vždycky nějaký dům v zapadlé části města. Nejvíce je rozšířena po Sicconu. Zde má také velký dům v zapadlé části města.

Stříbrná zmije - Založena v roce 2437. V roce 2455 došlo k zabití jejího vůdce. Poté se členové mstí a v roce 2456 dochází k mnoha vraždám ve zbylých sítích. Nakonec dochází k uklidnění, přestože není vypátrán vrah vůdce Stříbrné zmije. Jinak je Zmije průměrná síť působící ve všech oblastech, ale nijak vyjímečně.

Smrt a stín - Vůdcem této sítě je Nijel (ve vznešené elfštině to znamená Nikdo). Přesné datum založení není známé, neboť vznikala postupně. Ale odhaduje se okolo roku 2445. Je to nejtajuplnější síť. Má pouze pár členů, ale ti jsou dokonale vycvičeni. Nikdo je nepozná a nikdo ani neví, kdo je členem. Vždycky se objeví tam, kde mají a potom zase zmizí. Během bojů mezi sítěmi v roce 2456 neztratila jediného člena, protože nikdo nevěděl, kdo tam patří, ale sama síť zabila mnoho nepřátel. Pravděpodobně také začala tu válku. Neboť vrah vůdce Stříbrné zmije byl zřejmě z této sítě.

Spící kobra - Založena v roce 2439. Nejvíce členů ztratila v roce 2456, kdy byla válka mezi sítěmi. Její název je odpovídající, neboť není moc aktivní. Většinou pouze shromažďuje informace. Pokud budete shánět nějakou informaci, nebo potřebujete někoho tajně sledovat, tak se obraťte na Kobru.

Bratrstvo prokletých

Na mořích vládne pevný řád a zákon. Zákoník sestavilo prvních několik pirátských kapitánů, kteří založili pevnost na ostrovech. Začali si říkat Bratrstvo prokletých. V současné době jich je osm.
Morgen, jediná žena mezi pirátskými kapitány. Její loď se jmenuje Černá kosatka.
Dalším z kapitánů je Situm. Domorodec z Džungle létajících květů. Jeho loď se jmenuje Rudý poutník.