Astrální sféry

Do posmrtného světa stínů se dostanete snadno. Stačí umřít. Potom pro vás přiletí Lainanté na svém zlatém drakovi. Vezme vaší duši na jeho záda a odletí k okraji země. Na drakových zádech proletíte labyrintem Ledových hor a dostanete se na druhou stranu země.


Když proletíte ledovými horami okolo Allissei, ocitnete se ve světě astrálních sfér. Ty mají několik vrstev. V každé vrstvě převládá jeden ze základních elementů světa. Těch je devět. Výše pak dochází ke kombinacím elementů a jsou už velmi mocné.

Silaeth - První vrstva je posmrtný svět, který vypadá stejně jako náš. Element země.

Vilaeth - Druhá vrstva je svět ohně a zde všechno vypadá jako u nás, akorát je to v plamenech, které nepálí.

Milaeth – Třetí vrstva je svět vody a vypadá stejně jako druhá jen s tím, že je všechno tvořeno z vody.

Gilaeth – vzduch

Sirath – V páté sféře vládne element Smrt. Je tady pustina, fialové nebe a písečné kameny a skály i celá pohoří.

Virath – Šestá sféra je element Života. Tady najdete rozrostlé lesy a hvozdy plné zvěře.

Mirath – Řád

Girath – Chaos

Devátá sféra nemá název, prostě se jí říká „Devátá“, elfím jménem Nuinerath. Tady jsou velmi mocní démoni, neboť tady se nacházejí všechny nižší prvky. Nemají takovou sílu jako ve vyšších vrstvách v menších kombinacích, ale jsou zde všechny, tak je možné využít mnoho sil.