Zákony

Sendorský zákoník z roku 1474 d.s.

Kdo zcizí jinému jeho majetek, bude mu uťata ruka.
Kdo jiného zabije, bude pověšen.
Kdo si něco vědomě začne s vdanou ženou, bude na měsíc uvězněn jen o chlebu a vodě.
Vdaná žena, která by nedodržovala svátost manželskou bude vystavena na celý den na pranýř.
Kdo jinému vědomě ublíží, bude potrestán dle vážnosti zranění.
Kdo znesvětí chrám zasvěcený Artonovi, bude ukamenován.
Kdo bude provádět černou magii, bude vyhnán ze země a bude mu zabaven majetek.
Kdo bude provádět nekromancii, bude upálen.
Kdo nezaplatí zboží, bude uvězněn na týden a musí uhradit dvojnásobnou částku.
Kdo zničí cizí majetek, bude muset zaplatit jeho plnou hodnotu.
Kdo nemá na zaplacení škody, musí potřebnou dobu pracovat ve městě, které ji potom uhradí.
Sestavil soudce Crismalus v roce 1474 d.s.

Obchodní zákoník

pro Sendor z roku 1847 d.s.
Kdo nebude odměřovat správnou míru, bude mu odebrána desetina zisku.
Kdo nebude nabízet zboží dobré kvality, bude mu vyměřena pokuta dle dosažené škody.
Kdo chce začít obchodovat, tak musí obdržet královské povolení k obchodu v dané oblasti.
Kdo bude obchodovat bez povolení, bude mu zabaven majetek.
Každý, kdo přijede z cizí země, musí své zboží nabídnout nejprve v Ascaronu.
Kdo bude své zboží vyvážet do jiných zemí, musí zaplatit do královské pokladny poplatek za vývoz.
Pokud se dva obchodníci spojí za jakýmkoliv účelem, bude výnos rozdělen rovným dílem nezávisle na tom, kdo kolik přinesl k obchodu.
Při setkání obchodníků na cestách je povinen jeden druhému poskytnouti pomoci, je-li tento v nesnázích. Stejně tak jsou si povinni oznámit možná nebezpečí na cestách a možnosti dobrého obchodu.
Při porušení kteréhokoliv bodu z tohoto zákona, může být kdokoliv vyloučen s okamžitou platností z Gildy a bude platit mnohem větší poplatky za možnost obchodu.
Sestavila obchodnická gilda v roce 1847 d.s.