Temné dny Železných dolů

13. setkání - 15.08.2015

1. den Ze Sicconu vyjíždí na sever k horám karavana, kterou vede Ištak a najímá mladé dobrodruhy, aby cestovali jako ochrana. Neveze nic cenného, jen nějaké zásoby potravin, nářadí a drobnosti, proto není problém pro družinu nováčků se přihlásit. Cestují s karavanou na sever k Arinamu. 

2. den Cesta probíhá poklidně, pouze k večeru je začne obtěžovat skupina jezdců, kteří chtějí nějaké jídlo. Naštěstí Ištak zachová chladnou hlavu a vše se vyřeší v klidu.

3. den Přijíždějí k Arinamu, ale cestou objeví opuštěnou pevnost. Jdou jí prozkoumat a naleznou mrtvá zohavená těla několika vojáků. Ale většina vojáků chybí, stejně jako zásoby zbraní a šperky. Kupodivu peníze zůstaly. Pohřbí vojáky.
Pokračují tedy dále k Arinamu, ale protože není důvod zde zastavit, jedou podél kopců a hor do Železných dolů.

4. den Navečer přijeli do Železných dolů. Ubytovali se v hostinci a večer u večeře vyslechli několik povídaček místních horníků. Nejsou žádné zprávy ze statku Zelený drn, legendu o zazděném hrdinném trpaslíkovi, nákaza v severní části města, a ztrátu několika lidí a dokonce mrtvých těl v okolí. Rozhodnou se to nechat na druhý den a jdou spát.

5. den Ráno na ně čeká Ištak s penězi za cestu a nabízí jim možnost se s karavanou zase vrátit, za pár dnů až bude zboží naloženo. Družina se vydá ke starostovi, od kterého chtějí nějaké informace z okolí.
Starosta jim nabídne odměnu několika zlatých, pokud zjistí co se stalo na statku Zelený drn. Družina se tam tedy vydá.
Odpoledne dojdou ke statku a najdou pouze mrtvý dobytek a opuštěnou usedlost. Za hlavními dveřmi čeká nepříjemné překvapení. Ohlodané tělo malé holčičky, jejíž kosti jsou zkřivené nemocí již od dětství. Rozhodnou se holčičku spálit a přenocovat na statku.

6. den Družina se vrací zpět do Dolů, aby informovali starostu o tom co zjistili, ale cestu jim zkříží krvavé stopy. Jdou tedy podle nich a najdou povoz i s majitelem zřícený z menšího srázu. Majiteli ani jeho koni již není pomoci, ale stopy naznačují, že na vině je někdo další. Jdou podle podivných stop, až naleznou malou jeskyni obývanou podivnými tvory. Orghisi. Pozorují je až do tmy. v noci se pokusí Zed a Prvák připlížit k ležení orghisů. Ale není to příliš bezpečné, tak se zase vzdálí a vrací se do města.

7. den Ráno se vrací do Železných dolů a míří přímo do hospody se dospat a později naobědvat. Potom se domluví se starostou a s posilou několika strážných se vrací k jeskyni orghisů a pobijí je.
Vanalf je zraněný a při návratu musí za léčitelkou Bělanou. Ta se sice vyléčí, ale hned je poprosí o pomoc při pátrání po léku nákazy. Jdou ke starostovi a ten je hned posílá s hraničářem Fangorem na sever k Černé věži pro vzácný mech. 

8. den Odpoledne přichází k věži a sbírají mech. Přitom si povšimnou, že Černá věž je obydlená, pravděpodobně kostlivci. Rychle se tedy vracejí zpět.

9. den Odpoledne se vrátí do Železných dolů a předají mech. Již navečer je možné začít léčit nemocné.

10. den Karavana odjíždí bez družiny. Ráno jde Vanalf k léčitelce pro lék, protože má podezření, že také pil otrávenou vodu ze studny. Během dne se družina zajímá o ztracené mrtvoly, ale starosta má příliš jiných problémů. Přesto požádá družinu aby se na hřbitov podívala. Dnes tam uložili tělo čaroděje a je možné, že se jej někdo pokusí ukrást.
Družina zajde na hřbitov popovídat si s hrobníkem. ten jim bude vděčný, pokud vyřeší problém se ztrácením mrtvol. Schovají se tedy okolo márnice a počkají si na noc.
Vanalf a Prvák usnou při hlídání a Zed má problémy, když do márnice, kde je ukrytý on, vejdou tři kostlivci a ghoul. Pokusí se proběhnout ven a tam už k němu přibíhá na pomoc Demus.  Zabije ghoula, ale kostlivci s tělem utečou do tmy. Nicméně běží směrem k Černé věži, takže nebude problém je později vypátrat. Přespí v márnici.

11. den Družina jde za starostou a žádá jej o posily při útoku na Černou věž. Ten jim dá sebou 5 vojáků a hraničáře. vyrážejí směrem k černé věži.

12. den Navečer dojdou k věži, ale rozhodnou se raději přenocovat v lese a do věže se vydat až druhý den ráno.

13.den Hraničář ukáže družině vchod do podzemí a sám s vojáky zaútočí na hlavní bránu.
Družina vejde do podzemních chodeb a prozkoumává je. Většinou nachází pozůstatky po nekromantských pokusech. Sklepení je prázdné a neobydlené. V jednu chvíli zkoumá Zed podivný krystal a zmizí ostatním. Oni pokračují v průzkumu a sejdou do nižšího patra. To už tak neobydlené není.
V nižším patře najdou kromě Zeda také pár nestvůr, které hlídají tyto prostory. Obřího ghoula, ohnivé zombie a několik kostlivců. Také podivný rudý drahokam, kterého se bojí dotknout.

14. setkání - 19.09.2015

13. den Při zkoumání drahokamu se najednou zjevil duch. Družina se pokusila o navázání kontaktu a přestože nezačali nejlépe, tak jim duch pověděl nějaké informace o Arxis i vazebných krystalech a dokonce z něj dostali informaci o tajné místnosti v podzemí.
Když se jí vydali prohledat, narazili na bánší. Ta jim dala pořádně zabrat, ale nakonec oheň zvítězil a měli volnou cestu k pokladu. Nekromantova kniha kouzel a nějaké šperky a drahokamy. Potom se konečně dostali na nádvoří.
Tam již bylo dobojováno. Prohledali tedy pracovnu a pobrali veškeré poznámky a listiny co našli. Vojáci a Fangor se vydali nazpět do města. Družina zůstala pozorovat Černou věž, zda se zde něco nestane.

14. den Nic se nestalo a družina se tedy vydala zpět do Železných dolů.
Cestou potkali skoro 50 lidí, jak jdou hledat zlatý důl, o kterém jim vyprávěl Boren, že jej konečně objevil. Chvilku se rozmýšleli jestli se přidají, ale pak dali přednost návratu do města.
Večer se místo za starostou vydali do hospody. Informace počkají na ráno.

15. den Ráno dorazily informace samy. Město oblehla armáda nemrtvých. Skoro 120 kostlivců, zombii a ghoulů. Boren osobně přišel k hradbám a vyžadoval naprostou kapitulaci města. Coltain vyjednal hodinu odklad na promyšlení.
Během této doby se sešli dobrodruzi se starostou a dalšími vlivnými lidmi na radnici a jednali o tom co dál. Družina prozradila, že mají červený rubín, který pravděpodobně váže většinu armády a pokud se jim ho podaří zničit, tak by mohli snížit počet nepřátel. Starosta tedy nařídil kováři rozpálit největší z pecí a připravit se na obranu města. Kapitulaci nikdo nenavrhoval.
Mág Malix se zabral do svitků, které nalezli v pracovně Arxis. Zatímco dobrodruzi zajistili rozpálení pece, a začali pomáhat se stavěním barikád, tak zjistil, že existují dva vazebné krystaly a druhý má pravděpodobně Arxis u sebe ve stanu na sever od města, odkud velí armádě. Coltain navrhoval, aby mág seslal kouzlo neviditelnosti na jeho družinu a že se pokusí krystal získat a zničit.
Lhůta skončila a nemrtví se rozešli proti hradbám. v tu chvíli začaly zvonit zvony a Zed vhodil rubín u kováře do výhně. To zničilo většinu kostlivců. nicméně armáda měla pořád slušnou převahu, hlavně díky nemrtvým kouzelníkům, kteří začali sesílat blesky a zabíjeli lidi ve městě. Kterých už tak bylo málo, protože mnoho jich odešlo hledat zlatý důl, kde byli pravděpodobně zabiti a mnoho jich ještě leželo slabých po nákaze.
V této chvíli Malix zneviditelnil družinu, oni sešplhali po hradbách na laně a vydali se k ležení Arxis.
Když se přiblížili k jejímu stanu, měla u sebe na obranu ještě několik kostlivců a pár zombií. Zed se pokusil proplížit kolem ní do stanu. Nepovedlo se mu to přesně jak zamýšlel a Arxis ho uslyšela. V tu chvíli Prvák vystřelil z kuše. Tím se stal opět viditelným a nemrtví na něho zaútočili. Zatímco se Zed stále pokoušel proplížit do stanu, ostatní se přidali k boji a nemrtvé porazili.
Arxis utekla do stanu, sebrala vazebný krystal a teleportovala se pryč. Tím se rozpadla organizace útoku a lidé ve městě zvítězili a dobili poslední nemrtvé. I přesto město utrpělo těžkou porážku, přišlo o většinu schopných mužů a ještě dlouho se bude z této rány vzpamatovávat.

16. den Město začíná plánovat opravy, družina odpočívá a léčí se. Malix v záznamech od Arxis objevil, že má pronajatý nějaký byt v Sicconu a že v restonu nakupuje potřebné lektvary a látky pro nekromancii u jednoho alchymisty. Družina se tedy rozhodla vydat nejprve do Sicconu, který je po cestě a prozkoumat Arxisin byt.