Historky od Hrbaté kozy

23. setkání - 25.11.2017

Po návratu do Sicconu družina zašla na posezení k Mágovi a zloději. Zde se během oslav předvedl mág Ivor, který se v opilosti pokusil předvést kouzlo a místo toho proměnil krysy ve sklepě hospody v malé pidimužíky. Ti začali krást víno a odnášet ho trubkou ve stoce pryč. Družina se nechala přemluvit a Ivor je zmenšil. Vydali se do stok za zloději vrátit lahve s vínem. 
Po pár metrech narazili na rozcestí. První jejich cesta vedla do pavoučí sítě. Pár pidižvíků již bylo v síti mrtvých. Po boji s pavoukem, který byl sám o sobě dost velký, natož pak pro družinu zmenšenou na velikost pidimužíků vzali láhev a vrátili ji zpět do sklepa hostince.
Druhá cesta vedla do domu jakéhosi staříka, který chytil minulé pidimužíky a hodil je do krbu, družina tedy rychle vycouvala.
Následovala cesta do doupěte krys. Zde se po krátkém boji hejno krys rozprchlo a boj se zaměřil na tři velké krysy, které byly zpátky proměnění pidimužíci. Po smrti těchto tří velkých krys se družina vrátila s lahví vína do sklepa hostince, kde jen tak tak stačili vylézt ze stoky než se zvětšili do své původní velikosti.
Zašli ještě za staříkem, aby vrátil hostinskému lahev vína, kterou sebral pidimužíkům, ten to odmítá, že jí neukradl, družina to tedy nechala na hostinském aby si to vyřešil sám.

Odpočinek v hospodě u korbelu piva netrval dlouho. Objevil se zde Serathon, obchodník, kterého družina zná z minulosti (dobrodružství Ukradený náramek). Chtěl si jen popovídat s Demusem o minulosti, ale v tom vběhl do hospody jeho služebník a že prý pánův dům hoří. Vyběhli tedy všichni ven do ulic.
Serathonův dům skutečně shořel a on požádal družinu aby našla viníka který za tím stojí. Demus se tedy vydal do cechu zlodějů, kde má známé z minulosti. Z cechu se jim pak přihlásil jeden z menších služebníků cechu a poskytl jim informace, které potřebovali. Za požárem prý stojí Filetar.Opět starý známý.
V troskách spáleného domu druhý den objeví tajnou chodbu. Když projdou skrz ní, vyjdou v domě Serathonova souseda. Ten o vypálení nic netuší, protože byl večer s celou svou domácností a všemi sluhy na slavnostech. Družinu ale osloví někdo jiný, kdo jim chce podat důležité informace.
Za hospodou U sekery potká Aldariel pár hajzlíků, kteří jí začnou vyhrožovat a chtějí aby družina přestala s pátráním. Strhne se boj, ve kterém jeden ničema zahyne, ale druhý je zajat a odveden do hospody. Tam díky výslechu zjistí Demus s hraničářem pár podrobností, ale nic moc důležitého.
Dochází k další návštěvě z cechu a pak spánek v hospodě.
Druhý den ráno se strhnul další požár ve městě, tentokráte u Radose. Velitele hajzlíků. Po tomto požáru se s družinou Rados sejde a požádá je o mír, aby mohl Serathonovi dosvědčit účast Filetara v celé neštastné historii, neboť to byl Filetar, kdo se pokusil Radose upálit, jako trest za napadení družiny. Přilákal tím na sebe totiž příliš velkou pozornost. Naštěstí Filetar netušil, že si Rados schovává dvojníka, kterým nahradil své mrtvé tělo a po soudu se může vytratit ze Sicconu.