Hrobka

19. setkání - 3.12.2016

1. den
Lunn pozval družinu do Ascaronu a požádal je, aby mu přivezli jeho dědictví. Jedná se o pozůstatek po jeho mrtvém dědovi, který spočívá v hrobce v daleké Cortaine v Údolí Kraků. Vyslal je na cestu která trvala 20 dní.

21. den
Po příjezdu do údolí družina našla útulnou hospodu, ve které bylo množství trpaslíků, kteří sem přicházeli spočinout. Postavit vlastní hrobku a uložitse v ní k věčnému spánku. Večer získali nějaké informace a odešli spát. Pouze Darian se vydal na vlastní obhlídku a prozkoumal vchod do hrobky a její počátek.

22. den
Druhý den ráno se do hrobky vypravila celá družina. V první místnosti je napadli pavouci, dále pak překonávali překážky s posuvnými sochami, podzemní řekou, až nalezli hrobku Lunnova děda ve které pobili pár kostlivců a s cennostmi, které získali se vydali zpět do Ascaronu.