Ztracený poklad

10. setkání - 15.3.2014

1. den Odpoledne se v hospodě Mág a zloděj sešla poklidná společnost. Později toho večera dorazil Galan. Stařec, který pátrá po svém ztraceném příteli. Oslovil Dunina a Coltaina, ke kterým se přidali Darian, kterého zná Dunin z minulých dobrodružství a Anonymus. Galan jim ukázal svitek, na kterém byl podivný symbol. Vydali se tedy do města pátrat po tom symbolu. Hraničář s trpaslíkem vyrazili k Bílé věži a oba zloději do svého cechu. Protože kdo má líp prozkoumané město, než zloději. V Bílé věži se dvojice nic důležitého nedozvěděla, zato v cechu byli kolegové sdílnější. Ve městě se takových symbolů nachází několik. Některé vytvořil přímo cech a používá je pro své účely. Jiné jsou ze staré doby.
Sešli se opět v hospodě a šli spát, aby nabrali síly na druhý den. Ale Darian se vydal do noci pátrat na vlastní pěst. Našel jedno z míst označených symbolem, ale nebylo bezpečné pouštět se sám do hlubin podzemí v noci.

2. den Hraničář našel žebráka, který za boty slíbil ukázat místo jednoho ze symbolů. Bohužel dovedl družinu na dvorek, kde sice byl symbol, ale také parta únosců, kteří drželi v zajetí mladé dívky a strhl se boj. Únosci neměli šanci a byli rychle přemoženi. Jedna z dívek se poté vrátila ke svému otci, druhá zatím zůstala s družinou. Žebrák jen tak tak vyvázl a slíbil dovést družinu k dalšímu ze symbolů. Další symbol vedl do podzemí, kde přebývali schovaní další žebráci a spousta ztracených existencí. Nemělo smysl tam pátrat, tak se opět rozdělili a pátrali po městě. Darian to zkusil v Bílé věži, ostatní šli do věže Černé. Ale ani jedno nevedlo k žádným výsledkům. Dokonce ani theurg nedovedl pomoci.
Nakonec došlo k zajetí celé družiny. Zajal je mág v Bílé věži a propustil je pouze na přímluvu Galana a s tím, že se vydají do podzemí pod jeho věží a zjistí, co se tam skrývá.

11. setkání - 24.5.2014

Po vstupu do podzemí narazili jako první na místnost, ze které vedly 4 východy. Nad každým byl zobrazen jeden symbol. Galan použil magický kámen a z něho vyšel svítící paprsek, který ukazoval směrem do vchodu se symbolem slunce. Vydali se tedy za paprskem.
Cestovali nějakou dobu podzemím, vedeni světelným paprskem, když na ně v jednu chvíli zaútočila skupina ghoulů a zombií. Tato skupina byla celkem v poklidu přemožena Duninem a bílými rytíři, které poslal mág. Pak s dalšími menšími potyčkami pokračovali dále.
V jedné místnosti byly nalezeny chirurgické nástroje a pravděpodobně sloužila k pokusům na mrtvých tělech. Nekromant ovšem při příchodu družiny vzal nohy na ramena. Je však více zajímal poklad, který hledají, než zbabělec a proto se vydali dále do podzemí.
Po dlouhé době družina dorazila k podzemnímu městu a jeho ulicemi až k chrámu. Paprsek svítil přímo na jeho dveře. Byl na nich časový zámek, který se podařilo vyřešit. Nicméně dlouhé dohadování před dveřmi a opisování textu na zámku zapřičinilo, že se opět zavřely. Bylo nutné čekat další hodinu. Po té době se opět dveře otevřely, ale všichni nechtěli jít dovnitř. Vydali se tam tedy Anonymus a Dunin s Galenem, kterého zatím přejmenovali na Balvana.
V dalších prostorách byly různé erotické reliéfy a magické koule a sochy. Trojice se tedy vrátila a tentokrát se dovnitř vydali služebnbíci bílého mága. Když je družina po další hodině následovala, tak už tam nebyli. Vydali se dále a bylo nutné je následovat. Vložili koule do rukou celké sochy a otevřel se portál, ve kterém se ztratil Galan.
Cestou podzemím postupně nácházela družina pozůstatky dobrodruhů před nimi. Kousky bílých rytířů a podivných kovových strojů.  Nakonec došli až do labyrintu postaveného z bílého mramoru. V labyrintu našli psoledního bílého rytíře, který bojoval s kovovým strojem. Pomohli mu, aby jej vzápětí trpaslík napadl kvůli kořisti a zloděj ho upálil. Následovalo prohledávání labyrintu. Jediné co družinu zaujalo byly hrobky. jedna plná pokladů jim neodolala a vydala své šperky. Bohužel strojoví strážci se přiřítili k hrobce a vrhli se na družinu. Darian zemřel při pokusu o útěk přes vysokou zeď, Dunin zemřel při pokusu o předstírání epileptického záchvatu a poslední zahynul hobit Anonymus, který stál na vykradené hrobce, mlátil stroj pomočenou šálou jednoho z rytířů a hrdinně křičel "Naser si".