Ve stínu boha

18. setkání - 7.5.2016

1. den
Družina se procházela Sicconem, když spatřili jak parta mladíků týrá trpaslíka. Nicméně jim to bylo relativně jedno a pokračovali ve své cestě. Zašli do hospody a dali si večeři. V tom se k nim připojil jiný trpaslík, který sháněl družinu, která by mu pomohla přejít hory a dostat se do chrámu bohyně Valkeiny. Nakonec se domluvili.

2. den

Družina vyrazila do hor.

5. den
Dorazili do chrámu. Zde hned u vchodu utratili tři zlaté, aby se vůbec dostali dovnitř.  Ubytovali se a čekali až si trpaslík vyřídí co bude potřebovat. V noci je vzbudil ženský křik. Jozo, Prvák a Lunn se šli podívat co to bylo, ostatní spali dál. Lunn se vymluvil na hledání záchoda, Prvák zmizel když se začal představený vyptávat, ale Jozo se dostal dovnitř do chrámu, kde se mohl pomodlit. Moc mu to nepomohlo, ale aspoň se trošku seznámil s prostředím.

6. den
Od rána se procházeli a zkoumali prostředí. Zašli do domu léčitelky, do chrámu i do studovny. Později se chtěli podívat do alchymistické laboratoře. Bohužel to nedopadlo dobře. Rozhodli se totiž představeného napadnout a ten je rychle zpacifikoval. Prvák byl slepý, Jozo měl na dlani vypálený symbol Valkeiny a byli vyhozeni z chrámu.
Mohli se zdržet do druhého dne a pak opustit prostory svatyně. Pokračoval itedy v průzkumu. Opět navštívili léčitelku, která k nim už také nebyla moc vlídná. Ani kronikář či knihovník nepřinesli další informace. Nakonec Lunn vyrazil do chrámu neviditelný a podařilo se mu alespoň získat podivný prášek, kvůli kterému se sem pravděpodobně vydal.
Odpoledne ještě zkusili prozkoumat podzemí zatopeného chrámu, kam se pro změnu vydal Jozo. Bohužel ani tady nepřinesl průzkum žádný úspěch. Rozhodli se tedy přespat a druhý den odejít.

7. den
Dopoledne je překvapilo podezřelé ticho. Nikde nikdo, všichni pryč. Prošli tedy místnosti v chrámu a když nikde nikoho neobjevili, vydali se do podzemí otevřenou chodbou. Tam objevili pouze roztrhaná těla všech obyvatel chrámu a nad nimi podivnou bestii. Podařilo se jim jí zabít i když to byl těžký boj. Bohužel už zde nezbylo nic co by pro ně mělo cenu a tak se vydali na zpáteční cestu do Sicconu.