Sbírka

16. setkání - 2.1.2016

1. den
Družina se vrátila do Sicconu. Tam je oslovil Manovel est Cordosa velký obchodník a sběratel starožitností. má ve své sbírce pár kousků z Calenovy zbroje a chce aby mu družina pomohla sehnat zbývající. Také oslovil magickou univerzitu, která poslala dva své učedníky aby druině pomohli. Jozo a Levandulka. Oba mágové první úrovně.
Jako první se vypravili k obchodníku Kartovi, který má první z chybějících částí, ale Manovelovi jí neche prodat. Hobit kart je přijal ve svém domě a dokonce jim ukázal Calenovu helmu. Ale odmítl jí prodat komukoliv. Družina se tedy vydala na univerzitu magie.
Zde jim řekli, že není problém se dostat na místo, kde se nachází další část sbírky Calenova koruna. Mágové je tam mohou okamžitě přenést. Ale jedná se o hrobku, do které jsou posílání adepti vyšších ročníků na jednu ze svých zkoušek. Je možné, že se už nevrátí. Jozo se odhodlal to risknout a nechal se tam přenést sám. Družina mezitím nechtěla nečinně čekat a vydala se zajistit helmu od Karta jiným způsobem.
Jozo v hrobce spatřil kostlivého krále a dsotal zapeklitou hádanku, kterou musel vyřešit. To se mu naštěstí podařilo a on si mohl z hrobky vzít jeden předmět a ten ho teleportoval zpátky na univerzitu. Jozo se tedy vrátil s korunou.
Družina zatím koupila lektvar Metamorfóza a vydali se ke Kartovi. První k němu přišel Zed, který Karta omráčil a vzal na sebe jeho podobu. Zbytek družiny zatím čekal v předsíni. Potom Zed přikázal strážnému, aby mu přinesl Calenovu helmu. S tou okamžitě utekl.
Jak Jozo, tak Družina se rozhodli svou část kořisti ukrýt v lese. Potom se sešli v hospodě. Jozo tvrdil že neuspěl, tak se vrátili na univerzitu. Tady se ukázala pravda a Jozo musel od družiny utéci.
Nezbývalo, než jít spát. Družina v poklidu v lese, Jozo neviditelný na záchodech univerzity.

2. den
Ráno družina vyrazila směrem k horám, kde byl poslední kus Calenovy zbroje. Jozo zatím obíhal obchodníky aby získal nejlepší cenu za získanou korunu. Nakonec jí prodal Manovelovi za dvojnásobek domluvené ceny. Potom se vydal za družinou k jeskyni goblinů.
Družina to nejprve zkoušela po dobrém a přesvědčovala gobliny, že mohou vyměnit jejich magický symbol za jiné. Ale neprošlo to a tak byli nuceni vyčkat do večera a zkusit to po zlém.
Zaútočili na vchod do jeskyní a zabili jednoho strážného. Zatím dorazil Jozo a přidal se k nim. Následoval průzkum jeskyní, kde po nich v chodbách pátralo několik gobliních stráží. Kromě několika mrtvých kněží se nic moc nedělo, dokud nedorazili do chrámu, kde našli poslední chybějící kousek Calenův meč. ten hlídalo několik goblinů a strhl se boj.
Na konci boje byli všichni členové družiny naživu a mají v ruce Calenův meč, pro který sem přišli. Ale jsou uprostřed podzemního komplexu goblinů, kteří po nich pátrají a jistě jim připraví nejedno překvapení cestou ven.

17. setkání - 30.1.2016

2. den
Družina je v podzemním chrámu goblinů. Po chvilce bloudění a pár bojích se dostanou ven a uhání směrem k Sicconu, aby vyzvedli odměnu za sesbíranou setovku.

3. den
Dostanou se zpátky do Sicconu a jsou k obchodníkovi. Ten je spokojený, za celou sbírku zaplatí domluvenou odměnu a požádá družinu, zda by mu nepomohli i s dalším problémem.
Někdo přepadá jeho karavany když jedou okolo Zářečí. Potřeboval by zjistit o co jde. A hlavně tomu zabránit.

5. den
Družina přijíždí do Zářečí. Je to asi deset farem roztroušených na velkém území jižních plání. Jezdí tedy od farmy k farmě a hledají nějaké stopy. Nakonec se dostanou k místu kde byla zničená poslední karavana. Stopy ukazují na eclké zvíře, patrně medvěda. Ale není zde žádný důkaz toho, proč by medvěd útočil na ozbrojenou karavanu. Sledují tedy stopy. Večer táboří, protože v noci by stopu ztratili.

6. den
Nalézají doupě medvěda. Je to ohromný medvěd, posetý kupou ran a jizev. Místy mu z kožichu trčí i zbytky ulomených zbraní už dávno vrostlé do jeho kůže. Hraničář se s ním dokázal domluvit a zjistil, že jej někdo ovládá a kontroluje. Družina se tedy rozhodne počkat kdo přijde k medvědovi.
Po chvíli se skutečně ukáže místní druid. Ten ovšem uvede mnoho logických důvodů, proč je medvěd jaký je, a že ho nikdo nehlídá s konkrétním úmyslem ubližovat. On mu jen pomáhá překonat trápení. Družina se tedy s dcruidem domluví, že nechají medvěda žít, pokud on jej odvede někam hluboko do lesů, kde už nikomu neublíží. Poté se vrací do Sicconu pro odměnu.