Volby

1. setkání - 5.5.2012

1. den
Večer se v hospodě U mága a zloděje sešlo několik dobrodruhů, kteří se rozhodli společně si přivydělat pár zlatých. Celou hospodou ten večer však bouřila jediná událost, blížící se volby. Bývalý starosta Riftek nečekaně odstoupil a na jeho místo se hrnou hned čtyři noví kandidáti. Každého z nich podporuje jiná skupina obyvatel Sicconu a každý z nich má šanci na vítězství. Dobrodruhy však politika příliš nezajímá a jdou spát. Každý podle svých finančních možností.

2. den
Ráno se družina sešla v hospodě a jako první, co se dozvěděli, byla zpráva, že jeden z kandidátů byl zavražděn a druhý našel hlavu mrtvého ve své posteli a odstoupil. Tím zůstali v boji o místo starosty již pouze dva kandidáti. Rastamar - obávaný obchodník, zapletený snad do všech nelegálních věcí ve městě a Helfar - čestný muž, milovaný prostými obyvateli Sicconu. Družinu však zvraty v politice pořád nezajímají a věnují se svým zájmům. Alchymista se vydává zjistit něco o svých možnostech k drobnému kudukovi v Sicconu, který se živí alchymií. Kouzleník Jiskra zavítá do školy magie v Sicconu a hledá zde práci a informace. A zbytek družiny se toulá městem a hledají, kde najít nějakou práci a vydělat pár zlaťáků na dnešní večeři.
Alchymista Hubert našel kromě informací také nabídku práce - sebrat obchodníku Solomovi dračí dýku.
Jiskra našel kromě informací a práce také ubytování.
Demus, Dunin a Coltain nenašli ani informace, ani práci, ale dostali přes držku a přišli o peníze. Nějaký malý skrček je nalákal do skladiště a tam je jeho společníci zmlátili a obrali o peníze. Příště si určitě rozmyslí, než bude Dunin na ulici shánět peníze v nelegálních zápasech.
Večer se opět sešli v hospodě a probírali informace z dnešního dne.

3. den
Ráno se nasnídali a opět letí městem nová zpráva - Helfarova dcera byla unesena a kandidátovi někdo vyhrožuje, že ji zabije, pokud neodstoupí z voleb. To už se o dění v Sicconu družina začíná zajímat, neboť se objevují nabídky slušné odměny pro nálezce Helfarovy dcery. Tak se družina vydává zjistit nějaké informace. Nejprve navštíví Helfara a zjistí, že dcera se v noci nevrátila domů. Potom obcházejí služebné a kamarádky, ale moc se toho nedozvědí. Irene, se prostě ztratila. V hostinci U kašny najdou jejího nápadníka a z něho po delším přesvědčování zjistí, že se o ni zajímal obchodník Solom. Začínají si dávat věci do souvislostí a chtějí spojit více úkolů dohromady. Večer v hospodě U mága a zloděje najdou skrčka, který je zavedl do pasti a ten jim potvrdí, že Solom může být zapletený v únosu Irene. Ještě se poradí s Helfarem a plánují večerní akci.
Plán byl vcelku jedoduchý, zaútočit a nějak to dopadne. První útok na Solomův dům se nepovedl. Akorát probudili obyvatele, když Dunin narazil do zadních dveří. Rozhodli se tedy podniknout útok předem. Rozbili okno a Coltain vlezl dovnitř. Okamžitě upadl do bezvědomí. Nepoučeni jeho příhodou, vlezli dovnitř i Dunin a Demus. Také skončili v bezvědomí na podlaze. Hubert se rozhodl proměnit v mlhu a prozkoumat dům. Našel připravené strážné a Soloma ležícího nahoře v ložnici. Proměnil se zpátky z mlhy v člověka a chtěl mu dát nůž na krk. Bohužel se to nepovedlo a Solom spustil poplach. Hubert utekl oknem a spolu s Jiskrou utekli do noci. Zbytek družiny zůstal v bezvědomí v domě Soloma, obchodníka zodpovědného za únos Helfarovy dcery.

2. setkání - 30.6.2012

Vězni v domě Soloma byli podrobeni výslechu. Odpovědi některých z nich obchodníka příliš nepotěšily, a nechal je mlátit. Nicméně Coltain projevil ochotu spolupracovat a dohodli se s obchodníkem. Prý je do domu poslal někdo, kdo má zájem o Solomovo zboží a bude je čekat druhý den večer v hospodě U kašny. Solom tedy rozhodl, že počká do druhého dne a přesvědčí se o pravdivosti jejich slov.
Hubert a Jiskra chvilku přemýšleli jak pomoci zbytku své družiny a nakonec šli spát.

4. den
Jiskra s Hubertem se rozhodli prozkoumávat staré knihy v místní knihovně a najít možné způsoby jak se dostat do Solomova domu.
Mezitím Solom nabídl družině možnost se uplatnit v jeho službách. Dunin a Demus měli prokázat své bojové dovednosti a v případě úspěchu se stát užitečnými. Ani jeden však neprojevil sebemenší talent a Solom je nechal opět uvěznit. Ve vězení se také seznámili s trpaslíkem Hal-baradhem. Obchodníkem, kterému Solom místo peněz zaplatil uvězněním.
Odpoledne se dvojce na svobodě rozhodla najít někoho z cechu zlodějů a proniknout do podzemí. Objevili malého chlapce jménem Dari, který jim za drobnou odměnu poskytl informace a domluvil se, že jim přivede průvodce podzemím. Dvojce čekala na smluveném místě několik hodin.
Blížil se večer a Coltain se nabídl, že doprovodí strážné od Soloma do hospody a ukáže člověka, který je najal. Těsně před tím, než prošli okolo Jiskry a Huberta, se tito dva rozhodli dále již nečekat a vydali se do podzemí sami. Ušli však pouze kousek, když na ně volal Dari, že průvodce konečně dorazil. Průvodcem byla mladá žena. Zlodějka se s nimi domluvila na odměně a vydali se do podzemí. Dari odešel po svém, protože ho vstup do černé hlubiny vůbec nelákal.
Coltain dovedl strážné do hospody a marně vyčkával na drobného muže v kápi. Ti si dali pár piv a před půlnocí se vrátili k Solomovi se zprávou o neúspěchu. Solom zatím vyhrožoval ostatním ve vězení, že pokud se vrátí strážní s prázdnou, tak budou všichni velice litovat. Ale i přesto, že se strážní skutečně vrátili bez malého muže v kápi, tak Solom nerad zahazoval možnosti výdělku a rozhodl se družině dát ještě šanci. Nabídl jim, že pro něho vyberou dluhy od několika lidí ve městě. A pokud alespoň v tomto prokážou své schopnosti, tak jim odpustí vloupání a možná jim i najde další práci. Družina souhlasila a čekala na ráno, kdy je Solom propustí.
Jiskra, Hubert a zlodějka zatím dorazili podzemím ke sklepení pod Solomovým domem. Hned u vstupu je však napadli dva strážní. Zlodějka se sice pokoušela dostat dovnitř nenápadně, ale Jiskra ji překvapil nečekaným rozsvícením lucerny přímo za jejími zády, čímž se z ní stal skvělý terč. Statečně začala bojovat a nakonec oba strážné porazila, přestože ji během boje ještě Jiskra, ve snaze pomoci, napálil do zad modrý blesk. Prohledali strážné a pokračovali sklepením dál.
Narazili na další dvojici strážců a opět se s nimi zlodějka skvěle vypořádala, tentokrát bez magické podpory Jiskrových blesků. Potom konečně zaslechli hlasy svých společníků a vydali se za nimi. Osvobodili je z cel a s nimi také trpaslíka a jeho společníky. Ti se rozhodli pomstít Solomovi a rozpoutali v domě hotové peklo. Rabovali, ničili a pálili.
Družina se pokoušela ještě ze Soloma dostat informace o Dračí dýce, ale než se jim to podařilo, Solom zemřel. Ale než ho docela opustil život, tak se rozhodl pomstít. Lstí přiměl zlodějku otevřít jeden ze svých šuplíků a v něm měl nastraženou past. Jedová jehla pronikla do těla zlodějky a ta skončila na zemi v horečkách. Demus likvidoval nábytek, Dunin prohledával Soloma a ostatní se snažili zachránit zlodějku. Zkoušeli lektvary, které našli u Soloma, ale nezabraly. Dunin ji tedy vynesl ven z domu, který již začínal hořet a Soloma i s celým obchodem nechali za sebou.
Zlodějku odnesli k alchymistovi, aby se o ni postaral, a Jiskra s Coltainem a Demusem se vrátili podzemím do sklepení, aby našli Helfarovu dceru. To se jim po chvilce hledání podařilo a zachráněnou dívku odvedli k jejímu otci. Helfar jim z celého srdce děkoval a slíbil jim svou přízeň, když budou něco potřebovat. Konečně se všichni mohli vrátit do hostince a vyspat se.

5. den
Ráno přineslo špatné zprávy. Zlodějka nepřežila noc. Družina z toho byla sklíčená, ale dnešní den měl připravená i lepší překvapení. Rastamar byl obviněn ze spolupráce se Solomem, z nekalých praktik a byl vyhnán z města. Helfar se stal starostou na příští 3 roky a dobrodruzi se vydali ke svým učitelům, aby získali nové schopnosti a dovednosti.