Mapy

Zde budeme postupně zveřejňovat mapy našeho světa. 

Allissea - Celý kontinent
Sendor - Země v centru Allissei.
Merian - Země na západním pobřeží Allissei.
Džungle létajících květů - Džungle na východním pobřeží.
Ascaron - Hlavní město Sendoru.
Siccon - Město zlodějů v Sendoru.
Gul-zar - Vesnice v Sendoru.
Norah - Vesnice na východě Sendoru.