Sargelion 1 - První nůž - 17.4. 2003

V hostinci se toho večera sešlo mnoho lidí. Cizí žena, jeden kouzelník a několik bojovníků. Mezi přítomnými byli také skřet a troll. V tom vtrhl do místnosti paladin Gergon. Nedaleko města prý byl viděn muž v černém plášti, který už dlouho obtěžuje město a zabil již několik osob. Přestože celý den sněžilo, dobrodruzi vyrazili do lesa. Několikrát spatřili toho může mezi stromy. Nakonec ho dohonili na louce za lesem. Mezitím nad les vyšel měsíc a ozařoval celou zasněženou krajinu stříbrným světlem a na louku se pomalu snesla mlha. Bojovníci obklíčili muže v temném hábitu. On však vykřikl několik slov v cizím jazyce a začal sesílat kouzla. Když vyčerpal svou magii vytáhl meč a zaútočil. Byl vynikajícím šermířem a dobrodruzi utržili četná zranění. Do boje se také mezitím zapojili skřet s trollem. Když začala být přesila velká, tak se temný muž najednou rozplynul v mlze. Během okamžiku zahlédli jeho obrys na druhém konci louky. Opět vypukl boj. Nakonec se muž bránil obklíčen ze všech stran. Z posledních sil začal sesílat ještě několik kouzel. Potom ho zabil troll několika údery palicí. K mrtvole se skrčila žena a rychle jí prohledala. Svými zkušenými prsty objevila za jeho opaskem překrásný nůž. A na jeho konci bylo vyobrazeno jedno z 13 hvězdných znamení.

Když se všichni vrátili do města a chtěli si odpočinout v hostinci, tak se rozlehlo městem volání. Poplach, skřeti útočí na město! Několik skřetů proniklo až do města a bitva pokračovala v uličkách mezi domy. Po chvíli se zjevil nekromant. Pomáhal svým skřetům kouzly, ale stejně byli skřeti rozprášeni a on musel zmizet.

Ráno vyšlo několik lidí do lesů v okolí města. Po lese se začal pohybovat také onen mocný nekromant. Před polednem zuřila po celém lese bitva dobra proti zlu. Nemrtví padli a nekromant zemřel spolu s nimi. Poté proběhly v městské aréně souboje o první místo. Na prvním místě skončil nakonec po těžkém souboji horal. Na druhém místě se umístil obratný elf a na třetím místě byl opět horal. Za ním byli ostatní. Poslední skončil procházející hraničář.

Během oběda se Anumisem roznesla zpráva, že mág a léčitel ztratil v lese Křišťálovou kouli. Opět se dobrodruzi vydali do lesa. Potuloval se tu mág ovládající umění nekromancie, ale také elf. Tento dobrý elf střežil les před znesvěcením skřety. Byl velmi rychlý a pohyboval se skrytě a tiše po lese. Byl také výborným střelcem. Dalšími bojovníky dobra byli dva horalé. Ti byli neporazitelní muži se sekerou a palicí. Několikrát se spojili s elfem a pomáhali mu vyhnat zlo z lesa. Křišťálová koule se mezitím několikrát našla a několikrát opět zmizela, neboť rychlé ruce zlodějů vytrvale šacovali kapsy všech dobrodruhů. Když byl les vyčištěn, začala pro všechny doba klidu a odpočinku, netrvala však dlouho. Nekromant se pouze stáhl a teď vyrazil do války s novou skupinou nemrtvých. Horalé i elf bojovali statečně a porazili jeho skupinu, ale jeho nalézt nemohli. Když takhle procházeli lesem, tak najednou vyběhl z houští muž a křičel že ho pronásledují mrtvoly. Onoho kostlivce horalé okamžitě zabili a elf se ujal uklidňování starce. Ten se mu hluboce zadíval do očí a pronesl mocné zaklínadlo. V elfovi se cosi zlomilo a on začal sloužit zlu. Okamžitě pomocí lsti zabil ženu, která mu až do teď pomáhala a poté se mu podařilo zabít také oba horaly. Nekromant si mezitím oživil další mrtvolu, která byla také elfovou prací. Zlo ovládlo tuto část elfího lesa.

V noci vyhlásila nějaká žena ve městě, že hledá bojovníka a kouzelnici, kteří mají pro ni důležité informace. Elf , mág a bojovníci se vydali hledat onu podivnou dvojici. Našli ji po dlouhém hledání a prozkoumávání okolí Anumisu. Oni ale zabili ženu a jednoho bojovníka a utekli. Poté je opět dobrodruzi našli na louce za lesem. Muž zemřel při obraně své společnice, která se potom vzdala. Zavedla dobrodruhy na tajemné místo a ze země vykopala truhlici, ve které byly kouzelné boty neviditelnosti a neslyšitelnosti. Vzal si je k sobě mág. Kouzelnici propustili a vraceli se do města. Během cesty byl mág o boty okraden. Ve městě poté zloděj prodal Křišťálovou kouli léčiteli a šel se dobře najíst do hostince, kde si pečlivě hlídal boty.

Ráno, když dobrodruzi vyrazili za poklady a dobrodružstvím, je na okraji lesa zastavil elf. Řekl jim, že po celém lese pátrají elfové po svém příteli, kterému byla zatemněna duše a oni ho chtějí vyléčit. Dobrodruzi procházeli lesem a potkali spoustu elfů, kteří pečlivě střežili cesty a pěšiny a hledali svého přítele. Několikrát byli napadeni trollem, který se zatoulal do elfího lesa a nebyl vyhnán, neboť všichni měli dost práce se zatemnělým elfem. Po čase, se začaly formovat opět skupinky nemrtvých. Probíhaly boje mezi elfy a kostlivci, nebo ghůly. V jednu chvíli se na rozcestí sešel mág, troll temný elf s nekromantkou a ghůl. Temný elf se chytil do pasti. Ghůl zaútočil na trolla. A mág začal souboj kouzel s nekromantkou. Nekromantka byla ochromena. V tom vyběhl z lesa další elf a začal bojovat s ghůlem, který zatím zabil trolla. Bojoval hrdinně a nakonec silného ghůla zabil. Sám byl ale zraněn a nakažen otrávenými drápy ghůla. Vrátil se na rozcestí a tam spatřil nekromantku, která právě proměnila toho mága v kámen. Nekromantku zabil a z posledních sil oživil kamenného mága. Poté upadl do bezvědomí. Ghůlí jed byl velmi silný. Mág ho začal okamžitě léčit. Leč jeho síly na ghůlí jed nestačili. Ale udržel elfa při životě, než přišli další elfové a začali ho léčit silnějšími kouzly. Všichni si oddechli, že zlo je opět vyhnáno z jejich posvátného lesa. Nakažený elf se opřel o strom a nechal se léčit. Jeho oči vzhlíželi k obloze. Poté sjel zrakem dolu po cestě. Jeho oči se rozšířily a on pevněji uchopil svůj meč. Do lesa vcházel muž v černém plášti a kolem něho se rozprostírala skupina sedmi kostlivců a dvou vlkodlaků.