Sargelion 4 - Dobro a zlo - 15.1. 2005

Dva dny po odnesení nože z chrámu se v lesích objevil Duch. Ale zároveň s ním, také rytíř zkázy. Ten se snažil zničit princeznu. Měla však okolo sebe mnoho lidí ochotných se postavit mezi ni a rytíře. Zároveň došlo k jejímu zakletí a princezna ztratila svou magickou moc. Proto se její lidé dávají do hledání svitku, který ji může zachránit.

Po čase se podařilo od ducha zjistit, že na jeho zničení, a tím zničení rytíře zkázy, je potřeba tří věcí. Jednou ho je potřeba ochromit, druhou je potřeba mu vzít a třetí musí dostat. První je kuše ve tvaru netopýra, kterou má u sebe jedna zlodějka. Duch musí přijít o svou rudou šerpu a poté dostat na čelo magický drahokam modré barvy. S těmito úkoly se snaží princezně pomoci také Adelante. Ale je to Veritas, komu se podaří najít všechny potřebné věci a u bran města zabít Ducha. To se stalo u bran města, kde se duch mnohokrát přeměnil do podoby rytíře zkázy. Byla to jedna osoba, měnící své podoby aniž by chtěla. Svitek má u sebe Adelante. Ten je pak před nepřáteli ukryt pod vyvráceným pařezem. Nachází ho Veritas a odeklíná princeznu.