Pravidla Sargelion 2015 - Zúčtování

Svět: LARP Sargelion se odehrává na kontinentu Allissea. Jeho popis najdete na tomto webu. Pro svou postavu si můžete zvolit jaké zázemí se vám líbí. Země odkud pochází, bohy které uctívá a veškeré další informace, které vám pomohou k lepší hře. Nic z toho není povinné, nicméně pomůže to lepšímu prožitku ze hry pro všechny.

Místo: Herně se tento ročník odehrává kousek od města Arinam na východě země Sendor.

Hlavní quest: Je potřeba získat alespoň tři z devíti nožů hvězdných znamení a uskutečnit rituál, pomocí kterého přivoláte magickou zbraň elfů.

Základní systém: Není žádné rozdělení podle ras nebo povolání. Každý hráč hraje postavu jakou si sám vytvoří. Včetně svého kostýmu, zázemí i povahových vlastností. Během hry získávají hráči Talenty (T), které potom investují do učení nových dovedností. (Doporučujeme předem pročíst dovednosti a vybrat si alespoň předběžně kterým směrem se chce hráč ubírat. Dovednosti sice nejsou nijak omezené, ale asi by kazilo hru, kdyby někdo přišel v kostýmu nabušeného válečníka a pak se celou hru zaměřil na studium magie a naopak.)

Talenty:
Kousky kůže s vypáleným symbolem, které reprezentují získané zkušenosti hráčů.

Talenty jsou nepřenosné mezi hráči!!!

Hráči Talenty opět odevzdávají při jejich spotřebe za naučení dovednosti.
Na počátku hry dostane každý hráč 6T.

Talenty získává hráč dvojím způsobem:
1) Splnění Questu - pokaždé když hráč splní nějaký quest, dostane od organizátora, který quest zadával příslušný počet Talentů.
2) Odehrané hodiny - za každou odehranou hodinu reálného času, získá hráč 1T. Toto se však neděje během hry. Tyto Talenty budou hráči přičteny na počátku další hry. (Od tohoto počtu bude odečten příslušný počet odehraných hodin za smrt postavy - viz. kapitola Smrt).

Dovednosti: Dovednosti se dělí do tří škol, podle zaměření. Škola bojovníka, škola magie, škola zloděje.
Každá škola obsahuje dovednosti tří úrovní - učedník, expert, mistr.
Každý hráč se může naučit libovolnou dovednost z jakékoliv školy a jakékoliv úrovně, pokud na to má dostatečný počet Talentů.
Dovednost úrovně Učedník stojí 3T, Expert 6T, Mistr 9T. (Na počátku hry, kdy hráč dostane 6T se tedy může naučit dvě dovednosti úrovně Učedník nebo jednu dovednost úrovně Expert.)

Některé dovednosti je možné se naučit vícekrát a zvýšit tím své šance na úspěch (např. Fireball, Otevírání zámku ...). Podrobnější pravidla najdete v kapitolách jednotlivých škol.

Dovednosti představují kartičky 5x7cm, na kterých najdete i stručný popis dovednosti. Pokud kartičku ztratíte, dovednost jste zapomněli. Tyto kartičky vám na konci hry zůstanou a můžete si je přinést na další ročník jako naučené dovednosti. V případě ztráty, nebo zapomenutí doma jste opět dovednosti zapomněli.


ŠKOLY

Škola bojovníka:

Učedník
Boj s krátkou zbraní - hráč může bojovat se zbraní do délky 70 cm.
Střelba z luku - hráč může střílet z luku. (Tuto dovednost je možno se naučit víckrát - za každé naučení má hráč k dispozici dva šípy do toulce)


Expert
Boj se štítem - hráč může používat štít.
Boj se střední zbraní - hráč může bojovat se zbraní do délky 100 cm.

Mistr
Boj s dlouhou zbraní - hráč může bojovat se zbraní do délky 180 cm.
Boj se dvěma zbraněmi
- hráč může používat dvě zbraně (dvě krátké, nebo jednu střední a jednu krátkou)

Škola magie:

Učedník
Fireball - hráč sešle ohnivou kouli, která při zásahu zraňuje stejně jako zbraň. Za každé naučení této dovednosti, získá hráč další papírovou kouli, a má tedy možnost útočit víckrát, než si bude muset jít posbírat co hodil.
Čtení run - hráč umí číst magické runy.
Léčení - hráč dokáže vyléčit zraněnou část těla pokud toto kouzlo sešle během 5 minut od zranění (tímto je možnos zabránit i smrti, pokud někdo dostal zásah do těla a Léčení je sesláno včas). K tomuto je potřeba po vyslovení zaklínadla posypat zraněnou část těla dostatečným množstvím magické substance (mouky).


Expert
Alchymie - hráč si může přečíst účinky lektvaru aniž by jej vypil.
Neviditelnost - hráč může sebe, nebo kohokoliv jiného učinit neviditelným. K tomu jej musí posypat hrstí magické substance (mouka). Neviditelnost funguje do té doby, dokud se neviditelný nezapojí do nějaké akce (nepromluví, nezaútočí, nesešle kouzlo ...). Neviditelný může vzít nějaký předmět, aniž by zrušil neviditelnost.

Mistr
Zmatení - hromadné kouzlo při kterém se všichni zasažení začnou zmateně pohybovat po okolí. Mág vyhodí do vzduchu hrst čočky a koho zasáhne, na toho kouzlo účinkuje. Tyto účinky odezní po 2 minutách.

Škola zloděje:

Učedník
Otevření zámku - tato dovednost přidává +2 k hodu kostkou na otevírání zámku (Zloděj se může naučit otevírání zámku několikrát a tím zvýšit své šance na otevření složitých zámků. Číslo, které přičítá ke svému hodu se zvyšuje s každou nově naučenou dovedností otevření zámku).

Expert
Pohyb ve stínech - tato dovednost umožňuje pohyb terénem, aniž by byl zloděj spatřen, ale zloděj se musí pohybovat nenápadně, při zemi a pomalu. Funguje stejně jako kouzlo neviditelnost.
Okradení - hráč může okrást jinou postavu tím, že přiloží ruku nenápadně na její zavazadlo, nebo kapsu. Potom dostane jeden předmět z tohoto zavazadla, nebo kapsy podle svého výběru.

Mistr
Rychlé zabití - hráč je schopný zabít jiného pouze rychlým přiložením ruky na krk. Není nutné mít v ruce zbraň.

Do dalších ročníků máme v plánu otevírat další školy: Druid, Hraničář, Alchymista ...

Další situace během hry:

Na počátku hry dostane každý hráč 2k6 mincí.

Důležité!!! Při boji i dalších situacích je nutno brát ohledy na zdravotní stav zúčastněných, na předcházení riziku vážného zranění a na okolní terén, aby nedošlo k úrazu z nepozornosti (hráči jsou povinni se navzájem upozornit na hrozící nebezpečí, jako je možnost spadnout ze stráně, zakopnout o pařez nebo kámen a další…).

Jakékoliv informace vám dá jiný hráč, považujte je za pravdivé, nemusí vám vysvětlovat pravidla, prostě mu věřte, že má dovednost, která mu umožňuje to co říká. Předejdeme tím hromadě dohadů a zdržování.

Boj: Systém boje je založen na hereckých dovednostech hráčů a jejich poctivosti. Pokud je hráč zasažen, předstírá zásah skutečnou zbraní a konkrétní část těla přestává používat. Pokud má pocit že byl zasažen pouze lehce (škrábnutí) předstírá bolest v dané části těla, pokud se jedná o přímý zásah, část těla je vyřazena. Ruce a nohy jsou jasné, při zásahu do těla je postava mrtvá. (Samozřejmě může hrát pomalé umírání, poslední úder mečem při klesání na kolena a podobně - jde o herecký zážitek =) )

Jsou zakázané útoky na hlavu a rozkrok!!!

Bez dovednosti "Boj s ...." nesmíte používat žádné zbraně k boji!

Zbraně - S sebou si každý může přivézt libovolnou zbraň. Samozřejmě v rámci bezpečnosti hry (žádné kovové, ani celodřevěné zbraně). Během hry ji potom může začít používat jakmile se naučí příslušnou dovednost. Tyto dovednosti se týkají používání zbraní v boji. Mimo boj může svou zbraň hráč použít podle svého uvážení (o hůl se může opírat, dýkou si může krájet chleba atd.).

Magie: Magie funguje na dvou základních kamenech - slovo a hmota. Slovem mág určuje jakou sílu chce povolat, hmota se spotřebovává aby zůstala zachována rovnováha energie ve světě.  (toto se týká pouze pravidel hry, magie celkově v tomto světě funguje na jiných principech, nenechte se zmást =) ).
1) Slovo - zaklínadlo, které se naučí mág při učení dovednosti příslušného kouzla. Může si jej zapamatovat, nebo ho bude mít potom na kartičce dovednosti. toto zaklínadlo musí říct vždy srozumitelně a celé, než sešle kouzlo (není tedy možné házet fireball dřív, než dořekne zaklínadlo). 
2) Hmota - reálná magická substance, kterou musí mág spotřebovat když chce sesílat kouzla. Budou to papírové koule pro útočná kouzla, mouka pro léčivá a osobní kouzla, a čočka pro hromadná kouzla. Pokud uvažujete o studiu magie, připravte si potřebné váčky pro uchování těchto substancí. Je možné substance nakoupit u obchodnice nebo arcimága, tak aby vám pak nesypali mouku do dlaní a vy jí nenosili po kapsách.

Otevírání zámků:  Když hráč najde truhlu, bude na ní zpravidla papírek s číslem, které značí obtížnost tohoto zámku. U truhly bude také kostka 1k6. Hráč, který chce otevřít zámek, musí mít u sebe paklíč (koupený ve městě od Mistra zlodějů, nebo u obchodnice). Pokud jej vlastní, může si hodit kostkou. Pokud hodí menší číslo než je obtížnost zámku, paklíč je zlomený. Hráč jej ohne a při nejbližší příležitosti vrátí Mistrovi zlodějů ve městě, nebo obchodnici, která mu za něj zaplatí. Pokud hodí větší nebo stejné číslo jako je obtížnost zámku, podařilo se mu zámek otevřít. V takovém případě rozváže provázek, kterým je truhla zamčená a podívá se dovnitř. Uvnitř budou herní předměty, nebo papír s instrukcemi co se stalo (např. past). Před odchodem provázek opět zaváže, aby dal možnost dalším hráčům k otevírání zámků.
U Mistra zlodějů se lze učit dovednost otevírání zámku. Každá takto naučená dovednost přičítá číslo 2 k hodu kostkou. Pokud se tedy hráč naučil Otevírání zámku již 3x, přičítá k hodu kostkou 6. Pouze touto cestou bude možné otevřít zámky s obtížností vyšší než 6.

Neviditelnost, plížení a další ... : Pokud je hráč mrtvý, neviditelný, nebo používá jinou dovednost, při které ho ostatní postavy nevidí, pak jde s jednou rukou položenou na hlavě. Takového hráče, který má na hlavě ruku, ostatní hráči ignorují a chovají se, jakoby tam nebyl.

Lektvary: Ve hře můžete narazit na lektvary. Lektvar je skleněná lahvička s tekutinou uvnitř. Na každé lahvičce bude papírek s textem, co lektvar způsobuje. Tento papírek si můžete přečíst pouze ve dvou případech:

1) ovládáte dovednost Alchymie
2) vypijete lektvar

Vypití lektvaru znamená skutečně vypít tekutinu až do dna a poté si přečíst co vám to způsobilo.
Přečíst následky lektvaru si musíte v každém případě po jeho vypití. Nestačí si pamatovat, že minule modrý lektvar něco dělal, není jisté že tento má stejné účinky. A v případě že vám nějaký Alchymista řekl co lektvar dělá, stejně si to musíte potom přečíst sami. Nemusel vám říci pravdu.

Lokace: V terénu můžete narazit na karty připíchnuté na stromě. Jsou to takzvané Lokace. Když vidíte papír, můžete se rozhodnout, zda k němu půjdete, nebo jej budete ignorovat. V případě že k němu půjdete a začnete ho číst, musíte pak již splnit všechno co je na něm uvedeno. Není povoleno si později rozmyslet, že špatné následky se vám nehodí a budete lokaci ignorovat po jejím přečtení. 
Na lokacích můžete najít různá místa, portály, osoby, magické předměty a další...
Někdy bude ještě na lokaci uvedeno, že se můžete rozmyslet, zda jí využijete nebo ne (např. Studánka - zda se napijete či nikoliv). Pak je samozřejmě povoleno od lokace odejít a ignorovat jí.

Obchod: Ve městě bude obchod, ve kterém máte možnost nakupovat si vybavení potřebné pro hru. Ceny i dostupnost zboží určuje obchodnice.

Tituly: Během hry mají hráči možnost získat tituly, pokud splní určité výzvy. Titul jim přináší do hry větší možnosti. Postava s několika tituly získává větší vážnost jak mezi hráči, tak u organizátorů. Může se to projevit slevami v obchodě, lepší komunikací s CP a mnoha dalšími drobnostmi usnadňujícími život titulovaných hráčů.
Tituly jsou samozřejmě přenosné do dalších her, neboť splnění některých z nich vám zabere i více her.

Tituly dostupné pro tuto hru:

Skrblík: Na konci hry má největší množství zlatých.
Velmistr: Naučení všech dovedností jedné školy. (Je tedy možno získat titul Velmistr za každou školu zvlášť)
Questor: Splnění určeného počtu vedlejších questů.
Šampion arény: Vyhrání určeného počtu soubojů v aréně.
Zámečník: Otevření určeného počtu zámků.
Řezník: Nejvíc zabitých během hry.

Hráč, který získá alespoň jeden titul, se objeví se svou fotkou a titulem na webu v Síni hrdinů. Další tituly z dalších her k němu budou postupně přidávány.

Smrt: Postava která zemře, zůstává ležet mrtvá na zemi, dokud se nedořeší akce okolo ní (hráči neodejdou, nedokončí se boj a podobně). Po dokončení akce mohou další postavy mrtvolu prohledat a vzít si od ní veškeré herní předměty (toto se nevztahuje na Talenty a Dovednosti). Když je vše dořešeno, mrtvá postava odchází nejkratší cestou do Chrámu, kde se podepíše do Knihy duší. Tímto podpisem stvrzuje svou smlouvu s bohem, že mu bude zavázána za oživení. Vedle svého jména napíše do závorky jméno toho, kdo jej zabil (kvůli určení titulu Řezník). Po podepsání se postaví před Chrám a ze všech sil zakřičí "Jsem živý! Děkuji ... (doplní jméno boha, kterého uctívá)" Poté je postava zpět ve hře. Zůstaly jí Talenty, Dovednosti a veškeré předměty, které jí nikdo nesebral. Pouze si nepamatuje jak a kdo jí zabil (nechceme, aby se celá hra zvrhla v pomstu, že každý mrtvý půjde hned zabít toho, kdo jej zabil).
Na konci hry budou podpisy v knize Duší spočítány a každému hráči bude počet jeho podpisů odečten od odehraných hodin. Tím se snižuje počet Talentů, které získá za odehrané hodiny na počátku příští hry.

Veškerá pravidla jsou postavena na důvěře mezi organizátory a hráči. Nikdo vás nebude kontrolovat u podepisování do Knihy duší, ani při čtení Lokací, ani při dalších příležitostech. Je pouze na vaší cti, zda budete hrát podle pravidel a hru si užijete, nebo jí budete kazit sobě i ostatním podváděním. My věříme, že k podvádění nedojde. Děkujeme.